Muut myyvät mitä heillä on
Me myymme mitä asiakas tarvitsee
Ota yhteyttä sähköisesti
tai soita:  +358 50 911 8185

Tuotteet

 • Kaikki mitat ja standardit
 • Kaikki materiaalit
 • Vakio- ja erikoistuotteet
 • Kaikki kierteet
 • PED
 • Kaikki todistukset
 • Tarvittavat lämpö- ja pintakäsittelyt
 • Koneistukset ja hiontaa vaativat tuotteet
 • Tyssäykset
 • Muototaivutukset
 • Puristintyöt
 • Kierteen valssaus
 • Hionnat
 • Hitsaus
 • Laser- ja polttoleikkaus

”Suomen Erikoisruuvi Oy
Kierteen verran edellä”

Olemme palvelleet mm. seuraavia asiakasryhmiä

 • Paineastiavalmistus
 • Puujalostusteollisuus
 • Materiaalinkäsittely
 • Liikkuvat työkoneet
 • Energiantuotanto ja -siirto
 • Silta- ja satamarakentaminen
 • Rautatiet
 • Laivanrakennus
 • Tuulivoima
 • Paperiteollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Jälleenmyynti

Tunnistat valmistamamme tuotteet leimatunnuksesta SER.